ο SV2BZM  στην κορυφή Προφ. Ηλίας
του Ολύμπου,
SV/TL-002, 2787m
10 SOTA points.
SV/PL-001,Προφ. Ηλίας, Ταΰγετος, 2405m, 10 SOTA points.

To Summits on The Air είναι ένα πρόγραμμα awards που ενθαρ-
ρύνει το
portable operation από ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Απευθύνεται στους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και στους
ακροατές των βραχέων (
SWLs).

Τα βραβεία (awards) διατίθενται σε 2 κατηγορίες:

Η πρώτη αφορά τους activators, τους ραδιοερασιτέχνες δηλαδή
που κάνουν επαφές από
-ή αλλιώς «ενεργοποιούν»- την κορυφή
που συμμετέχει στο
SOTA και η δεύτερη κατηγορία τους chasers
δηλαδή τους ραδιοερασιτέχνες που πραγματοποιούν, ή SWLs που
καταγράφουν, επαφές με τους
activators στις κορυφές.